NWCP File

? Cách mở file .NWCP? Những phần mềm mở file .NWCP và sửa file lỗi. Convert N/A NWCP file sang định dạng khác.

.NWCP File Extension

   
File name NWCP File
File Type Nisus Clipboard Document
Nhà phát triển Nisus
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NWCP là file gì?

NWCP là Data Files - Nisus Clipboard Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nisus.

Tài liệu được sử dụng bởi Nisus Writer Pro, một trình xử lý văn bản định dạng; tạm thời có chứa văn bản và hình ảnh mà bạn thêm qua "Copy" hoặc "Cut;" tham chiếu khi bạn chọn "Paste".

What is a NWCP file?

Document used by Nisus Writer Pro, a rich text word processor; temporarily contains text and images that you add via "Copy" or "Cut;" referenced when you select "Paste."

Cách mở .NWCP file

Để mở file .NWCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWCP do người dùng đóng góp.

  • Nisus Writer Pro

Chuyển đổi file .NWCP

File .NWCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *