NWCTXT File

? Cách mở file .NWCTXT? Những phần mềm mở file .NWCTXT và sửa file lỗi. Convert N/A NWCTXT file sang định dạng khác.

.NWCTXT File Extension

   
File name NWCTXT File
File Type NoteWorthy Composer Text File
Nhà phát triển NoteWorthy
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NWCTXT là file gì?

NWCTXT là Text Files - NoteWorthy Composer Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NoteWorthy.

file văn bản được tạo ra cho đáng chú ý Composer 2, một chương trình soạn nhạc; chứa mã có thể được sử dụng để tạo ra một bài hát đáng chú ý Composer (.NWC) tập tin; bao gồm trang và nhân viên thông tin định dạng cũng như công cụ, lời bài hát, và ghi chú.

What is a NWCTXT file?

Text file created for NoteWorthy Composer 2, a music composition program; contains code that can be used to generate a NoteWorthy Composer song (.NWC) file; includes page and staff formatting information as well as instruments, lyrics, and notes.

Cách mở .NWCTXT file

Để mở file .NWCTXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWCTXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWCTXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWCTXT do người dùng đóng góp.

  • NoteWorthy Composer
  • NoteWorthy Composer Viewer
  • NoteWorthy Composer Viewer

Chuyển đổi file .NWCTXT

File .NWCTXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *