NWO File

? Cách mở file .NWO? Những phần mềm mở file .NWO và sửa file lỗi. Convert N/A NWO file sang định dạng khác.

.NWO File Extension

   
File name NWO File
File Type NWChem Output File
Nhà phát triển Pacific Northwest National Laboratory
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NWO là file gì?

NWO là Data Files - NWChem Output File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pacific Northwest National Laboratory.

tập hóa học được tạo ra bởi NWChem, một gói phần mềm hóa học tính toán; chứa dữ liệu đầu ra từ một mô phỏng NWChem, chẳng hạn như mật độ điện của quỹ đạo trong một phân tử.

What is a NWO file?

Chemical file created by NWChem, a computational chemistry software package; contains output data from a NWChem simulation, such as the electric density of orbitals in a molecule.

Cách mở .NWO file

Để mở file .NWO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWO do người dùng đóng góp.

  • Avogadro
  • NWChem
  • NWChem

Chuyển đổi file .NWO

File .NWO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *