NWP File

? Cách mở file .NWP? Những phần mềm mở file .NWP và sửa file lỗi. Convert N/A NWP file sang định dạng khác.

.NWP File Extension

   
File name NWP File
File Type 1Magentic Wallpaper File
Nhà phát triển Perion
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .NWP là file gì?

NWP là Misc Files - 1Magentic Wallpaper File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Perion.

Hình nền hoặc nền máy tính để bàn sử dụng bởi Magentic, một bảo vệ màn hình miễn phí và chương trình nền máy tính để bàn; hình nền được bao gồm trong chương trình và cũng có thể được tải về từ Internet.

What is a NWP file?

Wallpaper or desktop background used by Magentic, a free screensaver and desktop background program; wallpaper images are included with the program and may also be downloaded from the Internet.

Cách mở .NWP file

Để mở file .NWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWP do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Nord Sound Manager
  • Nord Sound Manager
  • Media Player Classic
  • Now Contact

Chuyển đổi file .NWP

File .NWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *