NWS File

? Cách mở file .NWS? Những phần mềm mở file .NWS và sửa file lỗi. Convert N/A NWS file sang định dạng khác.

.NWS File Extension

   
File name NWS File
File Type Windows Live Mail Newsgroup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .NWS là file gì?

NWS là Data Files - Windows Live Mail Newsgroup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Windows Live Mail (và Outlook Express), một email và tin tức client cho Windows; cửa hàng viết newsgroup và thường được lưu cùng với các file .eml; sử dụng để lưu trữ các bản sao cache tại địa phương của bài viết cho đăng ký nhóm tin.

What is a NWS file?

File created by Windows Live Mail (and Outlook Express), an email and news client for Windows; stores newsgroup posts and is usually saved alongside .EML files; used for storing local cached copies of posts for newsgroup subscriptions.

Cách mở .NWS file

Để mở file .NWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWS do người dùng đóng góp.

  • Windows Live Mail
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System
  • Outlook Express
  • Poczta uslugi Windows Live
  • Precision Farming Software
  • Precision Farming Software

Chuyển đổi file .NWS

File .NWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *