NWV File

? Cách mở file .NWV? Những phần mềm mở file .NWV và sửa file lỗi. Convert N/A NWV file sang định dạng khác.

.NWV File Extension

   
File name NWV File
File Type Dragon NaturallySpeaking User Archive
Nhà phát triển Nuance
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NWV là file gì?

NWV là Settings Files - Dragon NaturallySpeaking User Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nuance.

Tệp được tạo bởi Dragon nhiên Nói (DNS), một nhận dạng giọng nói và chương trình chính tả; chứa sửa đổi đã lưu bằng cách Acoustic Optimizer của chương trình; bao gồm sự điều chỉnh để cải thiện độ chính xác nhận dạng giọng nói cho một người dùng cụ thể.

What is a NWV file?

File generated by Dragon Naturally Speaking (DNS), a speech recognition and dictation program; contains modifications saved by the program's Acoustic Optimizer; includes corrections that improve speech recognition accuracy for a specific user.

Cách mở .NWV file

Để mở file .NWV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWV do người dùng đóng góp.

  • Nuance Dragon NaturallySpeaking Home 13

Chuyển đổi file .NWV

File .NWV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *