NXC File

? Cách mở file .NXC? Những phần mềm mở file .NXC và sửa file lỗi. Convert Text NXC file sang định dạng khác.

.NXC File Extension

   
File name NXC File
File Type Not eXactly C Source Code File
Nhà phát triển John Hansen
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .NXC là file gì?

NXC là Developer Files - Not eXactly C Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi John Hansen.

tập tin mã nguồn viết bằng ngôn ngữ không chính xác C (NXC) lập trình; có thể được sử dụng để lập trình một viên gạch LEGO Mindstorms NXT; thể được mở bằng Command Center Bricx (BricxCC) để xem mã với cú pháp tô; cũng có thể được xem bằng một trình soạn thảo văn bản cơ bản.

What is a NXC file?

Source code file written in the Not eXactly C (NXC) programming language; may be used to program a LEGO Mindstorms NXT brick; can be opened with Bricx Command Center (BricxCC) to view the code with syntax highlighting; can also be viewed with a basic text editor.

Cách mở .NXC file

Để mở file .NXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NXC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Bricx Command Center
  • Bricx Command Center
  • NBC

Chuyển đổi file .NXC

File .NXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *