NXL File

? Cách mở file .NXL? Những phần mềm mở file .NXL và sửa file lỗi. Convert N/A NXL file sang định dạng khác.

.NXL File Extension

   
File name NXL File
File Type Nextlabs Encrypted Data File
Nhà phát triển Nextlabs
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .NXL là file gì?

NXL là Encoded Files - Nextlabs Encrypted Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nextlabs.

tập tin một NXL là một tập tin dữ liệu được mã hóa được tạo ra bởi SkyDRM, một chương trình để bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi những truy cập trái phép. Nó chứa một tập tin, chẳng hạn như một .PDF, .JPEG, hoặc tập tin MP4, đó là bảo đảm bằng mã hóa SkyDRM. file NXL có thể được cấu hình để được truy cập, chỉnh sửa, đọc, chia sẻ, và in bởi những người cụ thể.

What is a NXL file?

An NXL file is an encrypted data file created by SkyDRM, a program for protecting sensitive information from unauthorized access. It contains a file, such as a .PDF, .JPEG, or .MP4 file, that is secured with SkyDRM encryption. NXL files can be configured to be accessed, edited, read, shared, and printed by specific people.

Cách mở .NXL file

Để mở file .NXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NXL do người dùng đóng góp.

  • NextLabs SkyDRM
  • Hancom Nexcel
  • Hancom Nexcel
  • Nexsoft Nexcel
  • Hancom Office Hancell
  • Hancom Office Hcell VP
  • Hancom Office Hcell VP

Chuyển đổi file .NXL

File .NXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *