NYF File

? Cách mở file .NYF? Những phần mềm mở file .NYF và sửa file lỗi. Convert N/A NYF file sang định dạng khác.

.NYF File Extension

   
File name NYF File
File Type myBase Database File
Nhà phát triển Wjj Software
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .NYF là file gì?

NYF là Database Files - myBase Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wjj Software.

tập tin dữ liệu được lưu bởi MyBase, một hệ thống cơ sở dữ liệu dạng tự do; có thể lưu trữ văn bản phi cấu trúc, tài liệu định dạng, hình ảnh, trang web, e-mail, và các tập tin khác.

What is a NYF file?

Data file saved by myBase, a free-form database system; can store unstructured text, formatted documents, images, Web pages, e-mails, and other files.

Cách mở .NYF file

Để mở file .NYF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NYF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NYF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NYF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • myBase Desktop
  • myBase Desktop

Chuyển đổi file .NYF

File .NYF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *