NZ File

? Cách mở file .NZ? Những phần mềm mở file .NZ và sửa file lỗi. Convert N/A NZ file sang định dạng khác.

.NZ File Extension

   
File name NZ File
File Type NanoZip Compressed File
Nhà phát triển Sami Runsas
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .NZ là file gì?

NZ là Compressed Files - NanoZip Compressed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sami Runsas.

định dạng tài liệu nén tạo ra bởi NanoZip, một tập tin Archiver thực nghiệm dành cho Windows và Linux; cung cấp nén lossless.

What is a NZ file?

Compressed archive format created by NanoZip, an experimental file archiver for Windows and Linux; provides lossless compression.

Cách mở .NZ file

Để mở file .NZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NZ do người dùng đóng góp.

  • BulkZip
  • NanoZip
  • NanoZip

Chuyển đổi file .NZ

File .NZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *