O File

? Cách mở file .O? Những phần mềm mở file .O và sửa file lỗi. Convert N/A O file sang định dạng khác.

.O File Extension

   
File name O File
File Type Compiled Object File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (40 Bình chọn)

File .O là file gì?

O là Developer Files - Compiled Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

đối tượng tập tin được tạo ra bởi một trình biên dịch C; thường tạo ra thay vì một tập tin chương trình trong quá trình phát triển.

What is a O file?

Object file produced by a C compiler; often created instead of a program file during the development process.

Cách mở .O file

Để mở file .O click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .O bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .O

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .O do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel
  • Media Player Classic
  • PCW
  • PIC-C Compiler
  • PIC-C Compiler

Chuyển đổi file .O

File .O có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *