OMOD File

? Cách mở file .OMOD? Những phần mềm mở file .OMOD và sửa file lỗi. Convert Binary OMOD file sang định dạng khác.

.OMOD File Extension

   
File name OMOD File
File Type Oblivion Mod Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .OMOD là file gì?

OMOD là Game Files - Oblivion Mod Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Oblivion Mod Manager (OBMM) và Nexus Mod Manager (NMM), hai chương trình được sử dụng để áp dụng mods trò chơi để The Elder Scrolls: Oblivion và Fallout 3; chứa các tập tin dữ liệu mà thay đổi nội dung trò chơi thường xuyên; lưu sử dụng nén .7Z.

What is a OMOD file?

Game file used by Oblivion Mod Manager (OBMM) and Nexus Mod Manager (NMM), two programs used for applying game mods to The Elder Scrolls: Oblivion and Fallout 3; contains the data files that alter regular game content; saved using .7Z compression.

Cách mở .OMOD file

Để mở file .OMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OMOD do người dùng đóng góp.

  • Nexus Mod Manager
  • Oblivion Mod Manager
  • Oblivion Mod Manager
  • GATES TO AESGAARD - Episode 1
  • Oblivion GotY Deluxe
  • The Elder Scrolls IV Oblivion
  • The Elder Scrolls IV Oblivion

Chuyển đổi file .OMOD

File .OMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *