OMP File

? Cách mở file .OMP? Những phần mềm mở file .OMP và sửa file lỗi. Convert N/A OMP file sang định dạng khác.

.OMP File Extension

   
File name OMP File
File Type 1Office Manager Document Archive
Nhà phát triển Krekeler
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .OMP là file gì?

OMP là Data Files - 1Office Manager Document Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Krekeler.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra với Office Manager, một mục đích chung, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cấu hình; hỗ trợ biên mục dữ liệu và lập chỉ mục tự động của tài liệu; cho phép truy cập nhanh đến các văn bản Windows.

What is a OMP file?

Database created with Office Manager, a general-purpose, configurable database management system; supports cataloging data and automatic indexing of documents; enables quick access to Windows documents.

Cách mở .OMP file

Để mở file .OMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OMP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • MatchWare OpenMind
  • MatchWare OpenMind
  • Media Player Classic
  • Oris Manager
  • Office Manager
  • Office Manager

Chuyển đổi file .OMP

File .OMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *