OAM File

? Cách mở file .OAM? Những phần mềm mở file .OAM và sửa file lỗi. Convert Zip OAM file sang định dạng khác.

.OAM File Extension

   
File name OAM File
File Type Adobe Edge Animate Widget File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .OAM là file gì?

OAM là Web Files - Adobe Edge Animate Widget File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin OAM là một hoạt hình Widget được tạo ra bởi Adobe Cạnh Animate, một chương trình mà sử dụng HTML5, CSS, và công nghệ hoạt Javascript để tạo ra nội dung các trang web động. Nó chứa hình dạng, hình ảnh và nội dung khác, cũng như thời gian để chơi các hình ảnh động. file OAM có thể được tạo ra bằng việc xuất bản từ một dự án Cạnh Animate (file .AN).

What is a OAM file?

An OAM file is an animated widget created by Adobe Edge Animate, a program that uses HTML5, CSS, and JavaScript technologies to create animated web content. It contains shapes, images, and other content, as well as a timeline for playing the animation. OAM files can be created by publishing from an Edge Animate project (.AN file).

Cách mở .OAM file

Để mở file .OAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OAM do người dùng đóng góp.

  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Edge Animate CC
  • Adobe Edge Animate CC
  • Adobe Animate CC 2019
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .OAM

File .OAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *