OAP File

? Cách mở file .OAP? Những phần mềm mở file .OAP và sửa file lỗi. Convert Zip OAP file sang định dạng khác.

.OAP File Extension

   
File name OAP File
File Type OutSystems Application Package
Nhà phát triển OutSystems
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OAP là file gì?

OAP là Developer Files - OutSystems Application Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi OutSystems.

Hồ OAP là một gói phần mềm ứng dụng được tạo ra bởi Dịch vụ Studio, một IDE sử dụng để triển khai web doanh nghiệp và các ứng dụng di động cho OutSystems Platform. Nó được nén bằng Zip nén và chứa một file manifest mô tả nội dung gói và một thư mục với tất cả các mô-đun và mở rộng tạo nên một ứng dụng. file OAP thường được sử dụng để chia sẻ một ứng dụng với người dùng OutSystems khác cho các mục đích hợp tác.

What is a OAP file?

An OAP file is an application package created by Service Studio, an IDE used to deploy enterprise web and mobile apps for the OutSystems Platform. It is compressed with Zip-compression and contains a manifest file that describes the package contents and a directory with all of the modules and extensions that make up an application. OAP files are typically used to share an application with other OutSystems users for collaboration purposes.

Cách mở .OAP file

Để mở file .OAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OAP do người dùng đóng góp.

  • OutSystems Development Environment

Chuyển đổi file .OAP

File .OAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *