OAR File

? Cách mở file .OAR? Những phần mềm mở file .OAR và sửa file lỗi. Convert Binary OAR file sang định dạng khác.

.OAR File Extension

   
File name OAR File
File Type OpenSimulator Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OAR là file gì?

OAR là Compressed Files - OpenSimulator Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Lưu trữ được tạo ra bởi OpenSimulator, còn được gọi là "OpenSim", một mã nguồn mở máy chủ ứng dụng 3D được sử dụng để tạo ra các môi trường ảo truy cập qua mạng; chứa "prims", hoặc các mặt hàng, và tất cả dữ liệu tài sản cần thiết để tải đầy đủ địa hình, kết cấu đối tượng, và hàng tồn kho của họ trên một hệ thống khác nhau.

What is a OAR file?

Archive created by OpenSimulator, also known as "OpenSim," an open source 3D application server used for creating virtual environments accessible over a network; contains "prims," or items, and all asset data necessary to fully load the terrain, object textures, and their inventories on a different system.

Cách mở .OAR file

Để mở file .OAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OAR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OAR

File .OAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *