OB! File

? Cách mở file .OB!? Những phần mềm mở file .OB! và sửa file lỗi. Convert N/A OB! file sang định dạng khác.

.OB! File Extension

   
File name OB! File
File Type Orbit Downloader Incomplete Download
Nhà phát triển Orbit Downloader
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (12 Bình chọn)

File .OB! là file gì?

OB! là Misc Files - Orbit Downloader Incomplete Download, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Orbit Downloader.

Tập tin một phần tải với Orbit Downloader, một trình quản lý download được thiết kế cho nội dung Web 2.0; lưu tạm trong quá trình tải về và được chuyển đến tập tin thực tế khi quá trình download hoàn tất.

What is a OB! file?

File partially downloaded with Orbit Downloader, a download manager designed for Web 2.0 content; saved temporarily during the download process and is converted to the actual file when the download is complete.

Cách mở .OB! file

Để mở file .OB! click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OB! bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OB!

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OB! do người dùng đóng góp.

  • Orbit Downloader
  • WinRAR
  • WinRAR
  • RealPlayer (
  • Lhaca
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .OB!

File .OB! có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *