OB2 File

? Cách mở file .OB2? Những phần mềm mở file .OB2 và sửa file lỗi. Convert N/A OB2 file sang định dạng khác.

.OB2 File Extension

   
File name OB2 File
File Type Oberon-2 Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .OB2 là file gì?

OB2 là Developer Files - Oberon-2 Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ OB2 là một tập tin mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Oberon. Các tập tin có chứa một mô-đun có thể bao gồm các định nghĩa, các biến, hằng, và chức năng.

What is a OB2 file?

An OB2 file is a source code file written in the Oberon programming language. The file contains a module that may include definitions, variables, constants, and functions.

Cách mở .OB2 file

Để mở file .OB2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OB2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OB2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OB2 do người dùng đóng góp.

  • Excelsior XDS
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus

Chuyển đổi file .OB2

File .OB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *