OBB File

? Cách mở file .OBB? Những phần mềm mở file .OBB và sửa file lỗi. Convert Binary OBB file sang định dạng khác.

.OBB File Extension

   
File name OBB File
File Type Android Opaque Binary Blob File
Nhà phát triển Google
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (627 Bình chọn)

File .OBB là file gì?

OBB là Data Files - Android Opaque Binary Blob File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Google.

Tập tin được sử dụng bởi một số các ứng dụng Android được bán trên Google Play cửa hàng trực tuyến; chứa dữ liệu ứng dụng bổ sung mà không được lưu trữ trong gói ứng dụng chính (file .apk), chẳng hạn như đồ họa, các tập tin media, hoặc tài sản chương trình lớn khác; sử dụng định dạng mã hóa.

What is a OBB file?

File used by some Android apps sold on the Google Play online store; contains additional app data that is not stored in the main application package (.APK file), such as graphics, media files, or other large program assets; uses an encrypted format.

Cách mở .OBB file

Để mở file .OBB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OBB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OBB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OBB do người dùng đóng góp.

  • Google Play Developer Console
  • Online-Banking
  • Online-Banking
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .OBB

File .OBB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *