OBD File

? Cách mở file .OBD? Những phần mềm mở file .OBD và sửa file lỗi. Convert Binary OBD file sang định dạng khác.

.OBD File Extension

   
File name OBD File
File Type Office Binder Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .OBD là file gì?

OBD là Data Files - Office Binder Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Văn phòng Binder, một chương trình dùng để liên kết Microsoft loại tập tin tài liệu chung với nhau; cửa hàng một "chất kết dính", trong đó bao gồm một tập hợp các đối tượng tài liệu Office; sử dụng để liên kết nội dung tài liệu với nhau từ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio và các tập tin.

What is a OBD file?

File created by Office Binder, a program used to link common Microsoft document file types together; stores a "binder," which includes a collection of Office document objects; used for linking document content together from Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, and Visio files.

Cách mở .OBD file

Để mở file .OBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OBD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office 97 Unbind Utilities
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Office 2019
  • Microsoft Office Binder
  • Online-Banking
  • Raccoglitore Office
  • Raccoglitore Office

Chuyển đổi file .OBD

File .OBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *