OC3 File

? Cách mở file .OC3? Những phần mềm mở file .OC3 và sửa file lỗi. Convert Binary OC3 file sang định dạng khác.

.OC3 File Extension

   
File name OC3 File
File Type openCanvas 3 Event File
Nhà phát triển Portalgraphics
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OC3 là file gì?

OC3 là Raster Image Files - openCanvas 3 Event File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Portalgraphics.

Tập tin được tạo ra bởi openCanvas 3, một chương trình vẽ cho phép sự kiện đột quỵ được ghi lại và phát lại; tiết kiệm ghi trong những sự kiện đột quỵ diễn ra để tạo ra các hình ảnh; không lưu hình ảnh bản thân, được lưu trữ trong một tập tin .OCI.

What is a OC3 file?

File created by openCanvas 3, a drawing program that allows stroke events to be recorded and replayed; saves a recording of the stroke events that took place to create the image; does not save the image itself, which is stored in an .OCI file.

Cách mở .OC3 file

Để mở file .OC3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OC3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OC3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OC3 do người dùng đóng góp.

  • Portalgraphics openCanvas

Chuyển đổi file .OC3

File .OC3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *