OCT File

? Cách mở file .OCT? Những phần mềm mở file .OCT và sửa file lỗi. Convert Binary OCT file sang định dạng khác.

.OCT File Extension

   
File name OCT File
File Type Radiance Octree File
Nhà phát triển Radiance
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OCT là file gì?

OCT là 3D Image Files - Radiance Octree File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Radiance.

cảnh 3D biên soạn tạo ra bởi Radiance, một ray tracing toolkit; cửa hàng đối tượng, vật liệu, và các đặc tính chiếu sáng cho sân khấu; biên soạn từ một tập tin .RAD bằng công cụ dòng lệnh oconv, được bao gồm trong gói Radiance.

What is a OCT file?

Compiled 3D scene created by Radiance, a ray tracing toolkit; stores objects, materials, and lighting properties for the scene; compiled from a .RAD file using the oconv command line tool, which is included in the Radiance package.

Cách mở .OCT file

Để mở file .OCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OCT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • XV Imaging
  • Octave Editor

Chuyển đổi file .OCT

File .OCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *