ODB File

? Cách mở file .ODB? Những phần mềm mở file .ODB và sửa file lỗi. Convert Zip ODB file sang định dạng khác.

.ODB File Extension

   
File name ODB File
File Type 1OpenDocument Database
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Database Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (17 Bình chọn)

File .ODB là file gì?

ODB là Database Files - 1OpenDocument Database, dưới định dạng Zip được phát triển bởi OASIS.

tập tin một ODB chứa một cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Apache OpenOffice Base (OOBase), một máy tính để bàn mã nguồn mở chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó lưu trữ một kho lưu trữ các tập tin dữ liệu bao gồm các cơ sở dữ liệu và được định dạng theo tiêu chuẩn OpenDocument. file ODB được sử dụng để lưu thông tin cấu trúc như bảng và hồ sơ.

What is a ODB file?

An ODB file contains a database created by Apache OpenOffice Base (OOBase), an open source desktop relational database program. It stores an archive of data files that comprise the database and is formatted according to the OpenDocument standard. ODB files are used to save structured information such as tables and records.

Cách mở .ODB file

Để mở file .ODB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODB do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • Calligra Suite
  • StarSuite Base
  • StarSuite Base

Chuyển đổi file .ODB

File .ODB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *