ODF File

? Cách mở file .ODF? Những phần mềm mở file .ODF và sửa file lỗi. Convert Zip ODF file sang định dạng khác.

.ODF File Extension

   
File name ODF File
File Type 1OpenDocument Formula
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Misc Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File .ODF là file gì?

ODF là Misc Files - 1OpenDocument Formula, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Oracle.

Một tập tin ODF là một tài liệu được tạo ra bởi Apache OpenOffice Math, một chương trình được sử dụng để tạo ra các công thức toán học. Nó chứa một hay nhiều phương trình toán học và cũng có thể chứa các macro. file ODF được dựa trên các tiêu chuẩn OASIS OpenDocument.

What is a ODF file?

An ODF file is a document created by Apache OpenOffice Math, a program used for creating math formulas. It contains one or more mathematical equations and may also contain macros. ODF files are based on the OASIS OpenDocument standard.

Cách mở .ODF file

Để mở file .ODF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODF do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • Calligra Suite
  • OpenOffice.ux.pl Math
  • OpenOffice.ux.pl Math

Chuyển đổi file .ODF

File .ODF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *