ODS File

? Cách mở file .ODS? Những phần mềm mở file .ODS và sửa file lỗi. Convert Zip ODS file sang định dạng khác.

.ODS File Extension

   
File name ODS File
File Type 1OpenDocument Spreadsheet
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.6 ★ (160 Bình chọn)

File .ODS là file gì?

ODS là Spreadsheet Files - 1OpenDocument Spreadsheet, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Oracle.

tập tin một ODS là một bảng tính được tạo ra bởi chương trình Calc kèm với bộ Apache OpenOffice. Nó lưu trữ dữ liệu trong các tế bào được tổ chức thành các hàng và cột. file ODS được định dạng bằng cách sử dụng tiêu chuẩn OASIS OpenDocument dựa trên XML.

What is a ODS file?

An ODS file is a spreadsheet created by the Calc program included with the Apache OpenOffice suite. It stores data in cells that are organized into rows and columns. ODS files are formatted using the OASIS OpenDocument XML-based standard.

Cách mở .ODS file

Để mở file .ODS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODS do người dùng đóng góp.

  • OpenDocument Reader
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • Microsoft Excel 2019
  • LibreOffice
  • Calligra Suite
  • Calligra Suite

Chuyển đổi file .ODS

File .ODS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert ods to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *