OEM File

? Cách mở file .OEM? Những phần mềm mở file .OEM và sửa file lỗi. Convert Text OEM file sang định dạng khác.

.OEM File Extension

   
File name OEM File
File Type 1OEM Setup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .OEM là file gì?

OEM là Settings Files - 1OEM Setup File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Equipment Manufacturer (OEM) tập tin gốc được sử dụng trong việc thiết lập chế độ văn bản của hệ điều hành Windows; chứa một danh sách các thành phần phần cứng, tập tin để sao chép cho mỗi thành phần phần cứng, và một danh sách các khóa registry và các giá trị để tạo cho mỗi thành phần.

What is a OEM file?

Original Equipment Manufacturer (OEM) file used during the text-mode setup of Windows operating systems; contains a list of hardware components, files to copy for each hardware component, and a list of registry keys and values to create for each component.

Cách mở .OEM file

Để mở file .OEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OEM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • SIMPL
  • SIMPL Windows
  • SIMPL Windows

Chuyển đổi file .OEM

File .OEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *