OFC File

? Cách mở file .OFC? Những phần mềm mở file .OFC và sửa file lỗi. Convert N/A OFC file sang định dạng khác.

.OFC File Extension

   
File name OFC File
File Type Open Financial Connectivity File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .OFC là file gì?

OFC là Data Files - Open Financial Connectivity File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

định dạng dữ liệu tài chính được phát triển bởi Microsoft như một định dạng mở để trao đổi dữ liệu với các chương trình tài chính khác; thay thế bằng định dạng .OFX vào năm 1997 và không được hỗ trợ bởi MS Money 2005 hoặc sau đó.

What is a OFC file?

Financial data format developed by Microsoft as an open format for exchanging data with other financial programs; replaced by the .OFX format in 1997 and is not supported by MS Money 2005 or later.

Cách mở .OFC file

Để mở file .OFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OFC do người dùng đóng góp.

  • Reilly Technologies Moneydance
  • Microsoft Money
  • Microsoft Money
  • Media Player Classic
  • LibreOffice
  • My Money windows launcher module
  • My Money windows launcher module

Chuyển đổi file .OFC

File .OFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *