OFFICEUI File

? Cách mở file .OFFICEUI? Những phần mềm mở file .OFFICEUI và sửa file lỗi. Convert XML OFFICEUI file sang định dạng khác.

.OFFICEUI File Extension

   
File name OFFICEUI File
File Type Microsoft Office UI Customization File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .OFFICEUI là file gì?

OFFICEUI là Settings Files - Microsoft Office UI Customization File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tùy biến tập tin được sử dụng bởi Microsoft Office, một bộ tài liệu sản xuất; chứa mã XML tùy ribbons trong Microsoft Office; bao gồm mã tab định nghĩa tùy chỉnh, các lệnh, các nhóm, vv tạo nên Microsoft Office UI.

What is a OFFICEUI file?

Customization file used by Microsoft Office, a document production suite; contains XML code that customizes ribbons in Microsoft Office; includes code that defines custom tabs, commands, groups, etc. that make up the Microsoft Office UI.

Cách mở .OFFICEUI file

Để mở file .OFFICEUI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OFFICEUI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OFFICEUI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OFFICEUI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office 2019

Chuyển đổi file .OFFICEUI

File .OFFICEUI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *