OGA File

? Cách mở file .OGA? Những phần mềm mở file .OGA và sửa file lỗi. Convert Binary OGA file sang định dạng khác.

.OGA File Extension

   
File name OGA File
File Type Ogg Vorbis Audio File
Nhà phát triển Xiph.Org
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (21 Bình chọn)

File .OGA là file gì?

OGA là Audio Files - Ogg Vorbis Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xiph.Org.

định dạng container âm thanh mà có thể sử dụng một trong những chương trình mã hóa, bao gồm Ogg FLAC, Ghost, và OggPCM; cũng có thể sử dụng Ogg Vorbis hoặc nén Speex, mặc dù những codec không được khuyến khích bởi Xiph.Org do một số vấn đề tương thích (phần mở rộng .ogg nên được sử dụng thay cho Ogg Vorbis và Speex).

What is a OGA file?

Audio container format that may use one of several encoding schemes, including Ogg FLAC, Ghost, and OggPCM; may also use Ogg Vorbis or Speex compression, although these codecs are not recommended by Xiph.Org due to some compatibility issues (the .OGG extension should be used instead for Ogg Vorbis and Speex).

Cách mở .OGA file

Để mở file .OGA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGA do người dùng đóng góp.

  • Totem
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • VideoLAN VLC media player
  • Nullsoft Winamp
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Zinf
  • Apple QuickTime Player with the XiphQT plugin
  • MPlayer

Chuyển đổi file .OGA

File .OGA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert oga to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *