OGGSTR File

? Cách mở file .OGGSTR? Những phần mềm mở file .OGGSTR và sửa file lỗi. Convert Binary OGGSTR file sang định dạng khác.

.OGGSTR File Extension

   
File name OGGSTR File
File Type Godot Engine Ogg Audio File
Nhà phát triển Godot
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .OGGSTR là file gì?

OGGSTR là Audio Files - Godot Engine Ogg Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Godot.

tập tin một OGGSTR là một tập tin âm thanh được tạo ra bởi Godot Engine, một engine mã nguồn trò chơi miễn phí và mở được sử dụng để tạo ra 2D và 3D trò chơi. Nó lưu trữ âm thanh trong một định dạng tương tự như một file .ogg, được nén với khả năng nén âm thanh Ogg Vorbis nhưng bao gồm một tiêu đề tùy chỉnh. file OGGSTR được tạo ra khi một người sử dụng nhập khẩu một tập tin OGG sẽ được sử dụng trong một trò chơi cho các hiệu ứng âm thanh, nhạc nền, hoặc tường thuật.

What is a OGGSTR file?

An OGGSTR file is an audio file created by Godot Engine, a free and open source game engine used to create 2D and 3D games. It stores audio in a format similar to an .OGG file, which is compressed with Ogg Vorbis audio compression but includes a custom header. OGGSTR files are created when a user imports an OGG file to be used in a game for sound effects, background music, or narration.

Cách mở .OGGSTR file

Để mở file .OGGSTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGGSTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGGSTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGGSTR do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .OGGSTR

File .OGGSTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *