OGGU File

? Cách mở file .OGGU? Những phần mềm mở file .OGGU và sửa file lỗi. Convert N/A OGGU file sang định dạng khác.

.OGGU File Extension

   
File name OGGU File
File Type Origin Unicode Graph File
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .OGGU là file gì?

OGGU là Data Files - Origin Unicode Graph File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OGGU chứa một đồ thị được tạo ra bởi xứ năm 2018 và sau đó, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học và kỹ sư trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Nó lưu trữ một đồ thị được tạo ra từ dữ liệu nhập khẩu, chẳng hạn như một cột, quầy bar, pie, dòng, biểu tượng, thác nước, 3D, cực, hoặc đồ thị thống kê. OGG cũng tập tin lưu trữ siêu dữ liệu về đồ thị, chẳng hạn như tiêu đề và màu sắc.

What is a OGGU file?

An OGGU file contains a graph created by Origin 2018 and later, a data analysis and graphing application used by scientists and engineers in different fields around the world. It stores a graph generated from imported data, such as a column, bar, pie, line, symbol, waterfall, 3D, polar, or statistical graph. OGG files also store metadata about the graph, such as the title and colors.

Cách mở .OGGU file

Để mở file .OGGU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGGU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGGU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGGU do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin Viewer
  • OriginLab Origin
  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OGGU

File .OGGU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *