OGM File

? Cách mở file .OGM? Những phần mềm mở file .OGM và sửa file lỗi. Convert Binary OGM file sang định dạng khác.

.OGM File Extension

   
File name OGM File
File Type 1Ogg Media File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .OGM là file gì?

OGM là Video Files - 1Ogg Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

file video nén có sử dụng một hình thức thay đổi định dạng tập tin chứa Ogg Xiph.Org của; hỗ trợ phát lại nội dung video mà kết hợp các bộ lọc DirectShow; tạo ra như là một mở rộng của đặc điểm kỹ thuật Ogg để Windows Media Player (phiên bản cũ) và các chương trình khác có thể dễ dàng chơi Ogg video và các file âm thanh.

What is a OGM file?

Compressed video file that uses an altered form of Xiph.Org's Ogg file container format; supports playback of video content that incorporates DirectShow filters; created as an extension to the Ogg specification so that Windows Media Player (older versions) and other programs could easily play Ogg video and audio files.

Cách mở .OGM file

Để mở file .OGM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGM do người dùng đóng góp.

  • Totem
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • MPUI
  • MPlayer
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • mpv

Chuyển đổi file .OGM

File .OGM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *