OGMU File

? Cách mở file .OGMU? Những phần mềm mở file .OGMU và sửa file lỗi. Convert N/A OGMU file sang định dạng khác.

.OGMU File Extension

   
File name OGMU File
File Type Origin Unicode Matrix File
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .OGMU là file gì?

OGMU là Data Files - Origin Unicode Matrix File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OGMU chứa một cuốn sách ma trận được tạo ra bởi xứ năm 2018 và sau đó, một phân tích dữ liệu khoa học và kỹ thuật và ứng dụng vẽ đồ thị. Nó lưu trữ một hoặc nhiều tấm ma trận, trong đó bao gồm các cột và các hàng số, ký tự đặc biệt, hoặc các không gian. file OGMU cũng lưu trữ các thông tin khác về ma trận, chẳng hạn như tên của các tấm, hàm toán học, kích thước ma trận, phong cách và định dạng, và kiểu dữ liệu.

What is a OGMU file?

An OGMU file contains a matrix book created by Origin 2018 and later, a scientific and engineering data analysis and graphing application. It stores one or more matrix sheets, which include columns and rows of numbers, special characters, or spaces. OGMU files also store other information about the matrix, such as the names of the sheets, math functions, matrix dimensions, style and formatting, and data type.

Cách mở .OGMU file

Để mở file .OGMU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGMU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGMU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGMU do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin Viewer
  • OriginLab Origin
  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OGMU

File .OGMU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *