OGNC File

? Cách mở file .OGNC? Những phần mềm mở file .OGNC và sửa file lỗi. Convert N/A OGNC file sang định dạng khác.

.OGNC File Extension

   
File name OGNC File
File Type Dynamic Web Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .OGNC là file gì?

OGNC là Web Files - Dynamic Web Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

trang web có chứa các kịch bản phía máy chủ cho phép nội dung được tạo ra tự động khi trang được tải; được sử dụng bởi các trang Web trên các trang web Macys.com và Bloomingdales.com; ví dụ, "index.ognc? var1 var2 &".

What is a OGNC file?

Web page containing server-side scripts that enable the content to be generated dynamically when the page is loaded; used by Web pages on the Macys.com and Bloomingdales.com websites; for example, "index.ognc?var1&var2."

Cách mở .OGNC file

Để mở file .OGNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGNC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OGNC

File .OGNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *