OGX File

? Cách mở file .OGX? Những phần mềm mở file .OGX và sửa file lỗi. Convert N/A OGX file sang định dạng khác.

.OGX File Extension

   
File name OGX File
File Type Ogg Vorbis Multiplexed Media File
Nhà phát triển Xiph.Org
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (21 Bình chọn)

File .OGX là file gì?

OGX là Video Files - Ogg Vorbis Multiplexed Media File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xiph.Org.

file media ghép được lưu trong định dạng container Ogg Vorbis; tương tự như một file .ogg, nhưng có thể bao gồm nhiều phương tiện truyền thông suối mã hóa bằng codec khác nhau; sử dụng để lưu trữ các dữ liệu âm thanh và video nén.

What is a OGX file?

Multiplexed media file saved in the Ogg Vorbis container format; similar to an .OGG file, but can include multiple media streams encoded with different codecs; used for storing compressed audio and video data.

Cách mở .OGX file

Để mở file .OGX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGX do người dùng đóng góp.

  • XMMS
  • Foobar2000
  • Foobar2000
  • VideoLAN VLC media player
  • Apple QuickTime Player with XiphQT plugin
  • Microsoft Windows Media Player with DirectShow filter
  • Microsoft Windows Media Player with DirectShow filter

Chuyển đổi file .OGX

File .OGX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *