OGZ File

? Cách mở file .OGZ? Những phần mềm mở file .OGZ và sửa file lỗi. Convert Binary OGZ file sang định dạng khác.

.OGZ File Extension

   
File name OGZ File
File Type Cube 2 Map File
Nhà phát triển Wouter van Oortmerssen
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .OGZ là file gì?

OGZ là Game Files - Cube 2 Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wouter van Oortmerssen.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi trò chơi được phát triển bằng cách sử dụng công cụ trò chơi Cube 2; chứa các hình học, điểm spawn, di chuyển địa điểm mục, và các thiết lập khác cho một bản đồ trò chơi; có thể được sử dụng để lưu trữ các bản đồ đơn hoặc nhiều người.

What is a OGZ file?

Map file used by games developed using the Cube 2 game engine; contains the geometry, spawn points, teleporters, item locations, and other settings for a game map; can be used for storing single or multiplayer maps.

Cách mở .OGZ file

Để mở file .OGZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OGZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OGZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OGZ do người dùng đóng góp.

  • Platinum Arts Sandbox
  • Cube 2: Sauerbraten
  • Cube 2: Sauerbraten

Chuyển đổi file .OGZ

File .OGZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *