OIF File

? Cách mở file .OIF? Những phần mềm mở file .OIF và sửa file lỗi. Convert N/A OIF file sang định dạng khác.

.OIF File Extension

   
File name OIF File
File Type Origin Import Filter File
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (4 Bình chọn)

File .OIF là file gì?

OIF là Settings Files - Origin Import Filter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

Một tập tin OIF là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi xứ, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học khác nhau và kỹ sư. Nó chứa các thiết lập bộ lọc nhập khẩu cho các tập tin được nhập khẩu vào xứ qua Wizard nhập khẩu. OIF cũng tập tin bao gồm hướng dẫn xử lý hậu nhập khẩu LabTalk Script.

What is a OIF file?

An OIF file is a data file used by Origin, a data analysis and graphing application used by various scientists and engineers. It contains import filter settings for files that are imported into Origin via the Import Wizard. OIF files also include post-import processing instructions in LabTalk Script.

Cách mở .OIF file

Để mở file .OIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OIF do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin
  • SimpliCD Copy
  • SimpliCD Copy
  • GeoEView

Chuyển đổi file .OIF

File .OIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *