OMO File

? Cách mở file .OMO? Những phần mềm mở file .OMO và sửa file lỗi. Convert N/A OMO file sang định dạng khác.

.OMO File Extension

   
File name OMO File
File Type OMake Object File
Nhà phát triển OMake
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .OMO là file gì?

OMO là Developer Files - OMake Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OMake.

đối tượng tập tin được tạo ra bởi hệ thống omake xây dựng, tương tự như chương trình làm cho cài đặt trên hầu hết các hệ thống Unix; chứa đầu ra của một chức năng omake.

What is a OMO file?

Object file created by the OMake Build System, similar to the make program installed on most Unix systems; contains the output of an OMake function.

Cách mở .OMO file

Để mở file .OMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OMO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OMO

File .OMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *