OMS File

? Cách mở file .OMS? Những phần mềm mở file .OMS và sửa file lỗi. Convert N/A OMS file sang định dạng khác.

.OMS File Extension

   
File name OMS File
File Type HP Printer Substrate Presets Package File
Nhà phát triển HP
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .OMS là file gì?

OMS là Settings Files - HP Printer Substrate Presets Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HP.

tập tin một OMS là một gói chất nền cài đặt trước được sử dụng bởi các máy in HP, chẳng hạn như máy in Latex và Scitex loạt. Nó chứa một ICC profile và in cài đặt trước, chẳng hạn như mục tiêu cân chỉnh màu sắc, tổng khối lượng mực, thời gian sấy khô, và khối lượng bóng Enhancer. file OMS được sử dụng để chia sẻ cài đặt trước đó cấu hình quá trình in trên chất liệu khác nhau, chẳng hạn như giấy, dệt may, giấy da, và nhựa.

What is a OMS file?

An OMS file is a substrate presets package used by HP printers, such as Latex and Scitex series printers. It contains an ICC profile and printing presets, such as color calibration targets, total ink volume, drying time, and gloss enhancer volume. OMS files are used to share presets that configure the process of printing onto different materials, such as paper, textiles, parchment, and plastic.

Cách mở .OMS file

Để mở file .OMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OMS do người dùng đóng góp.

  • Overlay Maker

Chuyển đổi file .OMS

File .OMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *