OS File

? Cách mở file .OS? Những phần mềm mở file .OS và sửa file lỗi. Convert Text OS file sang định dạng khác.

.OS File Extension

   
File name OS File
File Type ObjectScript Source File
Nhà phát triển ObjectScript
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (70 Bình chọn)

File .OS là file gì?

OS là Developer Files - ObjectScript Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ObjectScript.

Một tập tin hệ điều hành là một tập tin nguồn có chứa mã ObjectScript, mà là một mục đích chung hướng đối tượng ngôn ngữ lập trình. Nó lưu trữ một kịch bản thực thi, trong đó bao gồm một danh sách các lệnh và hàm được viết trong ObjectScript.

What is a OS file?

An OS file is a source file that contains ObjectScript code, which is a general purpose object-oriented programming language. It stores an executable script, which includes a list of commands and functions written in ObjectScript.

Cách mở .OS file

Để mở file .OS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OS do người dùng đóng góp.

  • ObjectDevel
  • Reference Manager
  • Reference Manager
  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Operating System
  • WinEdt
  • WinEdt

Chuyển đổi file .OS

File .OS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *