OSC File

? Cách mở file .OSC? Những phần mềm mở file .OSC và sửa file lỗi. Convert Text OSC file sang định dạng khác.

.OSC File Extension

   
File name OSC File
File Type 1OpenStreetMap Change File
Nhà phát triển OpenStreetMap
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .OSC là file gì?

OSC là GIS Files - 1OpenStreetMap Change File, dưới định dạng Text được phát triển bởi OpenStreetMap.

Đường phố tập tin dữ liệu bản đồ được tạo ra trong định dạng OpenStreetMap Thay đổi (OSC); chứa dữ liệu sửa đổi cho một bản đồ hiện .OSM đường phố; cho phép một bản đồ đường phố trung tâm hoặc hiện tại để được cập nhật với dữ liệu mới.

What is a OSC file?

Street map data file created in the OpenStreetMap Change (OSC) format; contains modification data for an existing .OSM street map; enables a central or existing street map to be updated with new data.

Cách mở .OSC file

Để mở file .OSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OSC do người dùng đóng góp.

  • PPStream
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Sculi
  • OSCADY PRO
  • Oskab3D.Win.Cuisine
  • Oskab3D.Win.Cuisine

Chuyển đổi file .OSC

File .OSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *