SGPSC File

? Cách mở file .SGPSC? Những phần mềm mở file .SGPSC và sửa file lỗi. Convert N/A SGPSC file sang định dạng khác.

.SGPSC File Extension

   
File name SGPSC File
File Type Baltie Scene
Nhà phát triển SGP Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SGPSC là file gì?

SGPSC là Developer Files - Baltie Scene, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SGP Systems.

Cảnh tạo ra bởi SGP Baltie, một công cụ được sử dụng để dạy trẻ em và người lớn về lập trình máy tính; chứa một cảnh mà có thể được chèn vào một chương trình Baltie (.SGPBPR tập tin), dự án (file .SGPBPRJ); tạo thành một màu nền cảnh và gạch có kiểu dáng khác nhau trên chúng, chẳng hạn như một chuyến tàu, tường, hoặc xe đạp.

What is a SGPSC file?

Scene created by SGP Baltie, a tool used for teaching children and adults about computer programming; contains a scene that can be inserted into a Baltie program (.SGPBPR file) or project (.SGPBPRJ file); made up of a scene background color and tiles that have different designs on them, such as a train, wall, or bicycle.

Cách mở .SGPSC file

Để mở file .SGPSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGPSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGPSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGPSC do người dùng đóng góp.

  • SGP Baltie 4

Chuyển đổi file .SGPSC

File .SGPSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *