SGR File

? Cách mở file .SGR? Những phần mềm mở file .SGR và sửa file lỗi. Convert N/A SGR file sang định dạng khác.

.SGR File Extension

   
File name SGR File
File Type 1SimCity 4 Graphics Rules File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .SGR là file gì?

SGR là Game Files - 1SimCity 4 Graphics Rules File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi SimCity 4, một trò chơi mô phỏng xây dựng thành phố phát triển bởi Maxis, một chi nhánh của Electronic Arts; chứa các quy tắc cho việc chạy mô hình card màn hình trò chơi cụ thể; sử dụng bởi các trò chơi tiêu chuẩn cũng như các gói mở rộng trò chơi.

What is a SGR file?

Data file used by SimCity 4, a city building simulation game developed by Maxis, a subsidiary of Electronic Arts; contains rules for running specific video game card models; used by the standard game as well as game expansion packs.

Cách mở .SGR file

Để mở file .SGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGR do người dùng đóng góp.

  • Electronic Arts SimCity 4
  • S-PLUS
  • S-PLUS
  • TIBCO Spotfire S
  • Axum

Chuyển đổi file .SGR

File .SGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *