OSX File

? Cách mở file .OSX? Những phần mềm mở file .OSX và sửa file lỗi. Convert Binary OSX file sang định dạng khác.

.OSX File Extension

   
File name OSX File
File Type PowerPC Executable File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .OSX là file gì?

OSX là Executable Files - PowerPC Executable File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin một OSX chứa một tiêu đề chương trình cho một ứng dụng máy tính và điện được lưu trong PEF (PowerPC thực thi Format) định dạng thực thi nhị phân. Nó có thể được chạy trực tiếp trong Mac OS X trên máy tính Macintosh PowerPC-based hoặc qua Rosetta trên máy Intel. file OSX cũng có thể tham khảo các file khác được yêu cầu cho chương trình để chạy.

What is a OSX file?

An OSX file contains a program header for a Power PC application and is saved in the PEF (PowerPC Executable Format) binary executable format. It can be run directly in Mac OS X on PowerPC-based Macintosh computers or via Rosetta on Intel machines. OSX files may also reference other files that are required for the program to run.

Cách mở .OSX file

Để mở file .OSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OSX do người dùng đóng góp.

  • On-Screen Takeoff
  • PlanSwift Professional
  • PlanSwift Professional
  • OS Tools
  • Media Player Classic
  • PlanSwift BX
  • PlanSwift BX

Chuyển đổi file .OSX

File .OSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *