OT File

? Cách mở file .OT? Những phần mềm mở file .OT và sửa file lỗi. Convert Text OT file sang định dạng khác.

.OT File Extension

   
File name OT File
File Type theWord Old Testament Text Module
Nhà phát triển theWord Bible Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OT là file gì?

OT là Data Files - theWord Old Testament Text Module, dưới định dạng Text được phát triển bởi theWord Bible Software.

Tập tin được sử dụng bởi theWord, một chương trình đọc Kinh Thánh miễn phí; lưu một bản sao của Cựu Ước trong một định dạng văn bản đơn giản; chứa thẻ đánh dấu văn bản để được công nhận bởi theWord; được sử dụng để phân phối các bản sao kỹ thuật số của Cựu Ước.

What is a OT file?

File used by theWord, a free Bible reading program; stores a copy of the Old Testament in a plain text format; contains tags that markup the text so that is recognized by theWord; used for distributing digital copies of the Old Testament.

Cách mở .OT file

Để mở file .OT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OT do người dùng đóng góp.

  • theWord
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OpenTeacher
  • SUPERAntiSpyware

Chuyển đổi file .OT

File .OT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *