OTF File

? Cách mở file .OTF? Những phần mềm mở file .OTF và sửa file lỗi. Convert N/A OTF file sang định dạng khác.

.OTF File Extension

   
File name OTF File
File Type 1OpenType Font
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (62 Bình chọn)

File .OTF là file gì?

OTF là Font Files - 1OpenType Font, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ OTF là một tập tin phông chữ được lưu trong định dạng OpenType phát triển bởi Adobe và Microsoft. Nó kết hợp các khía cạnh của các định dạng phông chữ PostScript và TrueType. phông chữ OTF là hoàn toàn khả năng mở rộng, có nghĩa là các nhân vật có thể thay đổi kích thước mà không làm mất chất lượng.

What is a OTF file?

An OTF file is a font file saved in the OpenType format developed by Adobe and Microsoft. It combines aspects of the PostScript and TrueType font formats. OTF fonts are fully scalable, meaning the characters can be resized without losing quality.

Cách mở .OTF file

Để mở file .OTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTF do người dùng đóng góp.

  • Apple Font Book
  • FontForge
  • FontForge
  • Media Player Classic
  • desktop
  • IXOS-eCON
  • IXOS-eCON

Chuyển đổi file .OTF

File .OTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *