OTH File

OTH là Web Files - 1OpenDocument HTML Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OASIS.

.OTH File Extension

   
File name OTH File
File Type 1OpenDocument HTML Template
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .OTH là file gì?

OTH là Web Files - 1OpenDocument HTML Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OASIS.

Mẫu tập tin được tạo ra bởi OpenOffice.org hay cách khác ứng dụng năng suất văn phòng hỗ trợ các tiêu chuẩn OpenDocument; thường chứa header và footer yếu tố mẫu cũng như phong cách và các thiết lập định dạng; sử dụng cho phong cách văn bản HTML với một diện mạo tương tự.

What is a OTH file?

Template file created by OpenOffice.org or another office productivity application that supports the OpenDocument standard; often contains template header and footer elements as well as style and formatting settings; used for styling HTML documents with a similar appearance.

Phần mềm mở file .OTH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTH do filegi.com tổng hợp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache Open Office
  • LibreOffice Writer
  • StarOffice Writer
  • StarOffice Writer

Chuyển đổi file .OTH

           

File .OTH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *