OTH File

? Cách mở file .OTH? Những phần mềm mở file .OTH và sửa file lỗi. Convert Binary OTH file sang định dạng khác.

.OTH File Extension

   
File name OTH File
File Type 1OpenDocument HTML Template
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .OTH là file gì?

OTH là Web Files - 1OpenDocument HTML Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OASIS.

Mẫu tập tin được tạo ra bởi OpenOffice.org hay cách khác ứng dụng năng suất văn phòng hỗ trợ các tiêu chuẩn OpenDocument; thường chứa header và footer yếu tố mẫu cũng như phong cách và các thiết lập định dạng; sử dụng cho phong cách văn bản HTML với một diện mạo tương tự.

What is a OTH file?

Template file created by OpenOffice.org or another office productivity application that supports the OpenDocument standard; often contains template header and footer elements as well as style and formatting settings; used for styling HTML documents with a similar appearance.

Cách mở .OTH file

Để mở file .OTH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTH do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache Open Office
  • LibreOffice Writer
  • StarOffice Writer
  • StarOffice Writer

Chuyển đổi file .OTH

File .OTH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *