OTW File

? Cách mở file .OTW? Những phần mềm mở file .OTW và sửa file lỗi. Convert N/A OTW file sang định dạng khác.

.OTW File Extension

   
File name OTW File
File Type Origin Workbook Template
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OTW là file gì?

OTW là Settings Files - Origin Workbook Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OTW là một mẫu bảng tính được tạo ra bởi xứ, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học khác nhau và kỹ sư. Nó chứa các thiết lập bố trí cho một hoặc nhiều bảng tính, trong đó bao gồm số lượng các hàng và cột, chủ đề và ký hiệu bổ sung. file OTW được sử dụng để tạo .OGW workbook.

What is a OTW file?

An OTW file is a workbook template created by Origin, a data analysis and graphing application used by various scientists and engineers. It contains the layout settings for one or more worksheets, which include the number of rows and columns, theme, and added notations. OTW files are used to create .OGW workbooks.

Cách mở .OTW file

Để mở file .OTW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTW do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OTW

File .OTW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *