OUT File

? Cách mở file .OUT? Những phần mềm mở file .OUT và sửa file lỗi. Convert Binary OUT file sang định dạng khác.

.OUT File Extension

   
File name OUT File
File Type 1Compiled Executable File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (23 Bình chọn)

File .OUT là file gì?

OUT là Executable Files - 1Compiled Executable File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin OUT là một tập tin thực thi biên soạn tạo ra bởi trình biên dịch mã nguồn khác nhau trong Unix như hệ điều hành, chẳng hạn như Linux và AIX. Nó có thể lưu trữ mã thực thi, thư viện chia sẻ, hoặc mã đối tượng. file OUT đã được thay thế phần lớn bởi các định dạng (Object Common Format File) COFF mới hơn.

What is a OUT file?

An OUT file is a compiled executable file created by various source code compilers in Unix-like operating systems, such as Linux and AIX. It may store executable code, shared libraries, or object code. OUT files have been largely replaced by the newer COFF (Common Object File Format) format.

Cách mở .OUT file

Để mở file .OUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OUT do người dùng đóng góp.

  • Linux
  • WinRAR
  • WinRAR
  • OrCAD Capture
  • OrcadR Capture
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .OUT

File .OUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *