OVH File

? Cách mở file .OVH? Những phần mềm mở file .OVH và sửa file lỗi. Convert Text OVH file sang định dạng khác.

.OVH File Extension

   
File name OVH File
File Type OMSI Vehicle Configuration File
Nhà phát triển MR Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .OVH là file gì?

OVH là Game Files - OMSI Vehicle Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MR Software.

Tập tin được tạo ra bởi OMSI Các Bus Simulator, một chương trình mô phỏng omnibus lái xe; tương tự như các file cấu hình OMSI khác như .HUM, .SLI, .SCO, và các tập tin .BUS; giữ dữ liệu cấu hình cho xe, chẳng hạn như sự xuất hiện của họ, rằng tương tác trên đường với xe buýt trong gameplay; có thể được tùy chỉnh.

What is a OVH file?

File created by OMSI The Bus Simulator, an omnibus driving simulation program; similar to other OMSI configuration files like .HUM, .SLI, .SCO, and .BUS files; holds configuration data for vehicles, such as their appearance, that interact on the road with the bus during gameplay; can be customized.

Cách mở .OVH file

Để mở file .OVH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVH do người dùng đóng góp.

  • MR Software OMSI The Bus Simulator 2

Chuyển đổi file .OVH

File .OVH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *